Grupo BN / Serveis / Neteja industrial / Sector químic-farmacèutic i cosmètic

Sector químic-farmacèutic i cosmètic

Sector químic-farmacèutic i cosmètic Avanç tecnològic en productes i procediments

Grupo BN Facility Services està en contacte directe amb la tecnologia més actual, productes i metodologies del mercat.

Assistim a fires i congressos internacionals; això permet estar al corrent de les últimes novetats, i així, beneficiar als nostres clients amb la tecnologia més actual del sector.

Formació constant i específica per a la indústria

Per oferir un bon servei de neteja dins de la indústria química i farmacèutica, oferim una especial atenció a la formació del personal i a l’ocupació correcta dels productes i utensilis de neteja, amb la finalitat d’evitar un mal ús d’ells i realitzar mescles i utilitzacions que podrien ser perilloses.

Servei global

Els nostres contractes de neteja de la indústria química i farmacèutica porten implícits:

  • Formació en matèria de prevenció d’abocaments.
  • Neteja específica de sales blanques.
  • Dotació de tots els equips d’aspiració amb filtres HEPA i HUPA.
  • Utilització d’equips individuals de neteja destinats exclusivament als espais aïllants.
  • Neteja especial de provetes, bàscules, decantadors i útils específics de laboratoris.

Serveis del sector químic-farmacèutic i cosmètic

Sol·licita pressupostDavid ClapésSector químic-farmacèutic i cosmètic