Grupo BN / Recursos humans

Recursos humans

Les habilitats, els valors i les competències del nostre personal són els factors decisius dels quals depèn l’èxit de Grupo BN Facility Fervices en el mercat. El tracte, els valors i els objectius cap a la nostra gent són assumptes de vital importància.

La Política de Recursos Humans de Grupo BN Facility Services pretén fomentar un entorn que generi motivació i implicació en el nostre equip humà. Fomentar la igualtat d’oportunitats, procurar la conciliació de la vida professional i familiar de les persones, conciliar les necessitats dels nostres clients interns (empleats/des) i externs (clients) fomentar una comunicació oberta i transparent són alguns dels principis de la nostra política de Recursos Humans.

"Respecte, dignitat i honestedat"

Si vols treballar amb nosaltres, envia’ns una sol·licitud de treball

dowhileRecursos humans