Grupo BN / Recursos humans

Recursos humans

Les habilitats, els valors i les competències del nostre personal són els factors decisius dels quals depèn l’èxit de Grupo BN Facility Fervices en el mercat. El tracte, els valors i els objectius cap a la nostra gent són assumptes de vital importància.

La Política de Recursos Humans de Grupo BN Facility Services pretén fomentar un entorn que generi motivació i implicació en el nostre equip humà. Fomentar la igualtat d’oportunitats, procurar la conciliació de la vida professional i familiar de les persones, conciliar les necessitats dels nostres clients interns (empleats/des) i externs (clients) fomentar una comunicació oberta i transparent són alguns dels principis de la nostra política de Recursos Humans.

"Respecte, dignitat i honestedat"

Si vols treballar en Grup BN Facility Services, omple el següent formulari i valorarem la teva candidatura.

Sol·licitud de treball

[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]

Política i codi de conducta

Política de recursos humans

La Política de Recursos Humans de Grupo BN Facility Services pretén fomentar un entorn que generi motivació i implicació en el nostre equip humà . Aquesta política es basa en els següents principis:

 • Assegurar el compliment de la legislació laboral existent.
 • Fomentar la igualtat d’oportunitats dins la nostra organització , respectant la diversitat cultural , ètnica i social.
 • Desenvolupar el potencial humà i professional del nostre personal.
 • Considerar la formació com un procés d’aprenentatge continu i oferir programes i cursos que suposin la transferència de coneixements , i l’adquisició i desenvolupament de competències i valors.
 • Assegurar la Seguretat i Salut en el treball i aconseguir una cultura preventiva integrada en tots els nivells jeràrquics de l’estructura organitzativa.
 • Procurar la conciliació de la vida professional i familiar de les persones.
 • Fomentar una comunicació oberta , clara i transparent entre totes les persones de la nostra organització.
 • Conciliar les necessitats dels nostres clients interns (empleats/des) i externs (clients).
 • Gestionar de forma efectiva als professionals de l’organització , aprofitant i potenciant els seus coneixements , habilitats i actituds.
 • Potenciar el respecte, la confiança , el treball en equip i la disposició per cooperar i ajudar els altres.
 • L’èxit d’una organització es basa en la qualitat i en la disposició del seu equip humà.

Codi de conducta

Convençuts que l’ètica i les pràctiques justes i honrades ens conduiran a l’èxit , hem dissenyat un Codi de Conducta que reuneix els elements necessaris que fonamenten la nostra imatge com a Grup , i que es concreta en els següents principis:

CONDUCTES DESITJADES

 • Respecte, dignitat i honestedat en les relacions amb els comandaments , companys / es i clients .
 • Respecte a la igualtat de les persones i a la seva diversitat .
 • Estricte compliment de la Legalitat .
 • Responsabilitat i professionalitat .
 • Obrar de bona fe , complint amb el que disposen les normes internes i legals.

CONDUCTES NO PERMESES

 • Comportament violent
 • No respectar els drets de clients i companys / es de treball
 • Realitzar treballs que impliquin competència amb l’empresa
 • Tractar irrespectuosament comandaments , clients i companys / es, utilitzant un llenguatge verbal o gestual descortès , insultant , difamatori o obscè
 • Discriminar o assetjar , bé sigui sexualment o moralment , a qualsevol company / a de feina o qualsevol altra persona
 • Falsejar o adulterar informació
 • Realitzar insinuacions , accions o comentaris a fi de crear un clima de tensió a la feina.
David ClapésRecursos humans