Grupo BN / Blog / Neteja industrial / La importància de la contaminació creuada en la indústria alimentària

Blog

La importància de la contaminació creuada en la indústria alimentària

La prevenció de la contaminació creuada és un dels grans reptes de la indústria alimentària. Patògens, cossos estranys, al·lergògens, contaminants ambientals… la contaminació creuada es pot evitar amb la implantació de bones pràctiques que ajudin a prevenir, avaluar i controlar els riscos abans que es detecti el problema.

Les principals fonts de contaminació creuada en la indústria alimentària són la manipulació d’aliments pel personal, la falta de neteja i desinfecció de la maquinària que està en contacte amb el producte, errors en la traçabilitat dels productes, els contaminants ambientals o la contaminació en la cadena de subministrament a la fàbrica.

La contaminació creuada directa és quan els aliments o les seves matèries primeres entren en contacte entre ells. Parlem de contaminació creuada indirecta quan substàncies alienes al producte entren en contacte amb aquest. 

Quines mesures pot adoptar l’empresari per a prevenir la contaminació creuada?

  1. Aplicar rigorosament el sistema APPCC (Anàlisi de Punts Crítics), analitzant tot el procés productiu i establint la traçabilitat del producte. Són els dos punts més importants per a evitar la contaminació creuada. El coneixement exhaustiu del procés de fabricació, els fluxos dels aliments i de les persones, el tractament de residus i el flux en magatzems és el primer pas per a evitar contaminacions creuades.
    Aquests protocols permeten a les empreses segmentar el procés productiu i els productes que s’utilitzen en funció del risc i permeten implementar barreres físiques per a classificar i separar els diferents aliments i matèries primeres.
  2. Formació adequada del personal de l’empresa. És imprescindible l’obligació d’usar roba apropiada per a la manipulació d’aliments (bates, guants, còfies i capells) i evitar la introducció d’elements que podrien desprendre’s (clips, grapes, etc.). També s’han de facilitar les bones pràctiques d’higiene: desinfecció del calçat i mans, control de residus, etc.
  3. Revisió dels protocols de neteja i desinfecció de la maquinària. S’han de comprovar tots els productes emprats en la neteja i desinfecció i establir uns protocols exhaustius per a cada instal·lació.
  4. Utilització d’eines digitals per al control del procés productiu, especialment en els punts crítics. Aquestes eines ens permetran el control dels paràmetres microbiològics, químics o altres contaminants.
  5. Introducció de detectors de cossos estranys, metalls, etc.

Els sistemes de control són eficaços per a evitar que els factors de risc com a patògens, al·lergògens o cossos estranys contaminin el producte final en qualsevol de les etapes de producció.

Grup BN disposa de personal altament qualificat per a implementar els sistemes APPCC i realitzar les auditories de seguiment en la indústria alimentària. Som conscients, a més, que cada empresa del sector alimentari té les seves pròpies característiques i els seus propis punts crítics. Per això els nostres tècnics estan especialitzats en la neteja i desinfecció de la maquinària dels diferents sectors d’aquesta indústria.

Gràcies al coneixement exhaustiu que Grup BN té del sector, podem ajudar a les empreses amb els cursos de formació i protocols d’higiene per al personal de l’empresa, específics per a cada tipologia d’indústria alimentària.

Confiï en nosaltres la neteja i la seguretat alimentària de les seves instal·lacions per a evitar contaminacions creuades. Estem per a ajudar-lo.

Gemma HerediaLa importància de la contaminació creuada en la indústria alimentària