Grupo BN / Empresa

Perfil de l’empresa

Grupo BN Facility Services és un grup d’empreses de serveis generals fundat el 1972, d’àmbit nacional. Actualment el grup està format per 2.000 persones que presten servei a més de 1.500 centres de treball. A través de les nostres divisions, oferim la integració de tots els serveis que necessita una empresa o institució tant en el sector secundari com en el terciari.

Les sinergies que es produeixen afavoreixen una millor racionalització de costos i un major coneixement de les necessitats. I per arribar a aquesta missió, recorrem el camí mitjançant la nostra visió, “ser l’elecció de cada vegada més clients per la forma com solucionem les seves necessitats, per la forma com ens adaptem a les innovacions del mercat sent un exemple de taller del segle XXI.

Declaració

Des del seus inicis, els pioners del que avui és Grupo BN Facility Services van transmetre a les noves incorporacions, i aquestes a d’altres noves, l’esperit de germanor i que tots ells van crear, per tal que junts esdevinguéssim el que avui som: un gran col·lectiu humà.

“La nostra declaració és el resultat de la nostra visió.”

Visió

La nostra visió és proporcionar a qualsevol sector, serveis de qualitat a través d’una relació de confiança i proximitat, a costos raonables, i amb responsabilitat ambiental i seguretat.

Missió

Actuar amb una elevada orientació al client, aconseguir l’excel·lència sobre la base del treball en equip,  oferir als nostres clients les millors solucions tècniques i que els nostres clients ens percebin com un partner de confiança, proper, flexible i altament especialitzat.

La nostra declaració és el resultat de la nostra visió

David ClapésEmpresa