Grupo BN / Empresa / Medi ambient

Medi ambient

La nostra metodologia sobre la Gestió del Coneixement com a base de la nostra especial atenció al medi ambient.

La Gestió del Coneixement iniciada fa dècades pel Grupo BN Facility Services va permetre’ns sensibilitzar-nos i implicar-nos en totes les àrees que afectaven el medi ambient de manera que sempre ens ha estat familiar adaptar-nos a la legislació procedent de la Unió Europea (D.O.U.E. –Documents Oficials de la Unió Europea–).

Grupo BN Facility Services compleix estrictament la llei mediambiental i disposa de la Certificació ISO 14001, exercint la seva activitat amb especial atenció a tots els aspectes mediambientals.

Complim estrictament de llei ambiental i disposem de la certificació ISO 14001

David ClapésMedi ambient