Grupo BN / Empresa

Perfil de l’empresa

Grupo BN Facility Services és un grup d’empreses de serveis generals fundat el 1972, d’àmbit nacional. Actualment el grup està format per 2.000 persones que presten servei a més de 1.500 centres de treball. A través de les nostres divisions, oferim la integració de tots els serveis que necessita una empresa o institució tant en el sector secundari com en el terciari.

Les sinergies que es produeixen afavoreixen una millor racionalització de costos i un major coneixement de les necessitats. I per arribar a aquesta missió, recorrem el camí mitjançant la nostra visió, “ser l’elecció de cada vegada més clients per la forma com solucionem les seves necessitats, per la forma com ens adaptem a les innovacions del mercat sent un exemple de taller del segle XXI.

Declaració

Des del seus inicis, els pioners del que avui és Grupo BN Facility Services van transmetre a les noves incorporacions, i aquestes a d’altres noves, l’esperit de germanor i que tots ells van crear, per tal que junts esdevinguéssim el que avui som: un gran col·lectiu humà.

“La nostra declaració és el resultat de la nostra visió.”

Visió

La nostra visió és proporcionar a qualsevol sector, serveis de qualitat a través d’una relació de confiança i proximitat, a costos raonables, i amb responsabilitat ambiental i seguretat.

Missió

Actuar amb una elevada orientació al client, aconseguir l’excel·lència sobre la base del treball en equip,  oferir als nostres clients les millors solucions tècniques i que els nostres clients ens percebin com un partner de confiança, proper, flexible i altament especialitzat.

La nostra declaració és el resultat de la nostra visió

Responsabilitat social

A Grupo BN Facility Services coneixem i assumim les nostres responsabilitats en matèria social i, per aquest motiu, considerem en tot moment les conseqüències i l’impacte que se’n deriva de la nostra activitat a l’entorn social i ambiental que ens envolta.

Apadrinaments

A Grupo BN Facility Services, som societat col·laboradora de l’entitat Ajuda en Acció, realitzant accions d’apadrinament amb la fi de minimitzar les diferències existents entre la infantesa de regions més vulnerables en relació amb els països occidentals. Gràcies a aquestes accions, contribuïm a millorar les condicions de vida dels nens i nenes de Bangladesh, així com les de totes les persones que resideixen al seu entorn.

Solidaris

Col·laborem amb Creu Roja realitzant anualment una campanya de recollida d’aliments i joguines per facilitar la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies més desfavorides, convidant a participar al nostre personal de manera activa. També intentem facilitar la inserció al món laboral de persones amb risc d’exclusió social mitjançant convenis d’adhesió amb la Fundació Exit i el Programa Incorpora de La Caixa.

El compromís amb el respecte i la satisfacció de les necessitats de les persones i la societat implícit en el nostre codi ètic.

La igualtat de gènere efectiva dels treballadors/as
és un dels nostres objectius, com el són
la seguretat, la qualitat i el medi ambient.

Des de Grupo BN Facility Services ajudem als nostres clients a complir amb la LISMI

David ClapésEmpresa