Grupo BN / Blog / Neteja industrial / Certificacions de seguretat alimentària: els 5 errors de neteja més freqüents

Blog

Certificacions de seguretat alimentària: els 5 errors de neteja més freqüents

Les certificacions de seguretat alimentària són les que asseguren que el procés de producció i el producte compleixen la normativa que estableixen diferents organitzacions o països. Obtenir una certificació ISO22000, BRC, IFS o EUREP és la garantia per a poder posicionar-se en el mercat amb un producte segur que dóna confiança al consumidor i que permet accedir a l’exportació.

La qualitat de la neteja del procés de producció és un dels valors que es consideren per a obtenir aquestes certificacions de seguretat alimentària. Segons la normativa europea, la responsabilitat de la seguretat alimentària del producte recau principalment en l’empresa. Per falta de temps o desconeixement, els plans de Neteja i Desinfecció en la indústria alimentària no són tan meticulosos com dicta la normativa per a obtenir una certificació de seguretat alimentària.

Aquests desajustaments en la detecció dels punts crítics provoquen, en algunes ocasions, pèrdues importants per a l’empresa. La indústria càrnia, per exemple, és un dels sectors alimentaris en els quals els plans rigorosos de neteja i desinfecció poden evitar pèrdues de lots sencers per contaminació.

Els 5 errors de neteja i desinfecció més freqüents de la indústria alimentària


1. Falta de traçabilitat del procés de neteja i desinfecció. La documentació imprescindible que ha d’acompanyar tot el procés de Neteja i Desinfecció seria la següent:

  • Llista detallada dels productes utilitzats en aquests processos, amb informació sobre els usos i característiques de cada producte.
  • Registres de les analítiques de superfícies.
  • Llistes de revisió de les labors de neteja i desinfecció.
  • Informes d’accions correctores que s’hagin implementat.
 1. Personal poc especialitzat per a les labors de neteja i desinfecció. És important disposar d’un equip format específicament en neteja i desinfecció en la indústria alimentària per a garantir la seguretat de les línies de producció i del producte final.
 2. Absència d’un estudi detallat de les freqüències de les labors de neteja i desinfecció. La neteja de totes les instal·lacions de la planta (molls de càrrega, neveres de magatzematge, etc.) hauria d’estar inclosa en el programa general i realitzar-se amb la mateixa minuciositat que es realitza en la maquinària de processament. Aquests informes han d’estar disponibles en qualsevol moment segons el pla de traçabilitat del procés de neteja i desinfecció.
 3. Absència de determinació dels punts crítics segons els sistemes d’autocontrol basats en el APPCC (Anàlisi de Punts Crítics). Com hem comentat anteriorment, totes les instal·lacions de la fàbrica han d’incloure’s en el pla APPCC, identificant aquests punts crítics no sols a les sales de processament i superfícies, sinó també a l’interior de les màquines que no siguin desmuntables íntegrament i en zones inaccessibles, tant de les màquines com de les sales.
 4. Absència d’un procés de verificació. Una vegada implementat un bon procés de neteja i desinfecció que cobreixi qualsevol punt crític, és necessari un procés de verificació efectuat per alguna empresa externa. Les analítiques de laboratori realitzades de manera externa a l’empresa garanteixen la imparcialitat de les verificacions i donen seguretat i confiança al consumidor final.

Grup BN ofereix a les empreses de la indústria alimentària la gestió i verificació dels processos de neteja i desinfecció basats en les normatives recollides en les certificacions de seguretat alimentària. Ajudem l’empresa a complir els requisits necessaris per a obtenir aquestes certificacions i a reduir els riscos d’haver de destruir lots de producte.

Amb una àmplia experiència des de 1972, disposem d’un equip de 2.000 persones que presten servei a més de 1.500 centres de treball repartits per tot el país. Podem ocupar-nos de la neteja sanitària i desinfecció de la seva empresa d’indústria càrnia a Barcelona, Madrid, Euskadi, Aragó, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Galícia, Astúries, Navarra i La Rioja.

Contacti amb nosaltres. Estem per a ajudar-lo.

Gemma HerediaCertificacions de seguretat alimentària: els 5 errors de neteja més freqüents