Grupo BN / Blog / Neteja industrial / Arts gràfiques i impremtes: redueix els teus costos amb una correcta neteja i manteniment d’equips

Blog

Arts gràfiques i impremtes: redueix els teus costos amb una correcta neteja i manteniment d’equips

Els programes de neteja i manteniment de la maquinària de qualsevol sector industrial són molt importants per assegurar un funcionament correcte. Els errors o fallades durant el procés productiu sempre comporten pèrdues per interrupcions, parades o la inutilització d’una part del material per culpa d’errors de lectura. 

En el sector de les Arts gràfiques i impremtes, les neteges defectuoses o un manteniment insuficient poden provocar una menor qualitat en les impressions. Poden aparèixer defectes en el color, zones menys tintades, micro-ratllades …

Tots aquests problemes solen ser degut, la majoria de les vegades, a acumulacions de tinta, pols o restes mil·limètrics de paper que romanen en la maquinària per culpa de neteges poc acurades o realitzades per persones amb poca experiència.

Tots aquests problemes es deuen, la majoria de les vegades, a acumulacions de tinta, pols o restes mil·limètriques de paper que romanen en la maquinària per culpa de neteges poc acurades o realitzades per persones amb poca experiència.

La maquinària que treballa a ple rendiment té també un desgast inevitable. Abans que es produeixi l’avaria i la detenció de la producció, és imprescindible realitzar un programa de manteniment preventiu realitzat per experts en Arts Gràfiques.

Els programes de manteniment preventiu revisen exhaustivament tots els punts que pateixen més desgast: rodets, corretges de transmissió, rasquetes, filtres d’oli o rodaments. Qualsevol soroll o vibració anormal, fuites d’aire, aigua o oli, signes de corrosió o erosió són signes d’alarma que ens estan indicant que alguna cosa no està funcionant correctament.

El nostre personal especialitzat en Arts gràfiques de Grup BN no només et donaran un servei de neteja i manteniment òptims, sinó que et proposaran millores per als teus equips.

Problemes d’impressió en el sector d’Arts Gràfiques

Els problemes més freqüents que solen donar-se per falta de manteniment són:

Errors d’impressió. Solen produir-se perquè la tinta no puja a la safata de l’entintador o per acumulació de tinta o cops en els rodets o en les rasquetes.

Trencaments de paper. Provocats per restes de tinta seca al pas de paper.

Embussos. Solen estar provocats per petites partícules de paper en alguna zona de la màquina.

Canvis en el ritme. La pols acumulada a les fotocèl·lules pot canviar el ritme de la producció, parant- se aleatòriament.

Com es realitza una neteja preventiva en Arts Gràfiques?

L’equip tècnic del Grup BN, amb més de 15 anys d’experiència en el sector, detecta els punts crítics que solen presentar problemes en la maquinària del sector de les Arts gràfiques i impremtes.

Aquests punts crítics serien:

L’alimentador. Una neteja defectuosa de l’alimentador provoca una acumulació de pols a les fotocèl·lules i al pas de paper. La pols acumulada pot donar errors de lectura i per tant, errors en l’alimentació, o provocar el trancament del paper.

Les impressores. Quan es realitza una neteja dels cossos de les impressores, s’han d’eliminar totes les acumulacions de tinta que poden produir-se en les reixetes de protecció, els rodets interiors, les safates de tinta i les rasquetes.

S’aprofita aquest moment per comprovar l’estat dels rodets entintadors i de les rasquetes, vigilant que no tinguin cops ni ratllades. També es procedeix a una neteja minuciosa de tota la màquina: fotocèl·lules, cargols, colzes, etc.

Netejar cada cop que sigui necessari

La freqüència amb què s’han de realitzar les neteges de manteniment ve determinada, en el sector de les Arts gràfiques i impremtes, per la producció. El més recomanable és fer una neteja detallada just després de cada tirada.

Aquest requisit fa variar notablement la freqüència d’aquestes neteges. L’edició de diaris, per exemple, necessitaria una neteja diària de tota la maquinària. Per contra, al sector d’Arts gràfiques o l’edició de llibres, la neteja vindrà condicionada per la finalització de la producció.

15 anys prestant servei en el sector de les Arts gràfiques

Grup BN és una empresa especialitzada en neteges i manteniment industrial. Els nostres clients confien en l’experiència dels nostres tècnics per reduir costos de producció gràcies al servei i la professionalitat que oferim.

El nostre valor afegit és la nostra capacitat per adaptar-nos a la cadència i horaris dels nostres clients, interferint al mínim en el seu ritme de producció. Confiï en Grup BN per al manteniment i la neteja de la seva empresa i despreocupis per sempre dels problemes per culpa de neteges defectuoses. ¡Sol·liciti ara el seu pressupost gratuït!

Gemma HerediaArts gràfiques i impremtes: redueix els teus costos amb una correcta neteja i manteniment d’equips