Grupo BN / Blog / Neteja industrial / 5 raons per a higienitzar les sitges alimentàries de manera correcta

Blog

5 raons per a higienitzar les sitges alimentàries de manera correcta

La neteja tècnica de les sitges de magatzematge és de gran importància per a garantir el bon funcionament dels sistemes. Les sitges de cereals i farines tenen, a més, uns requisits sanitaris que requereixen la professionalitat dels equips tècnics especialitzats en neteges del sector alimentari.

 Les 5 raons principals per a higienitzar les sitges de manera correcta es poden agrupar en dos grans grups:

Requisits tècnics

  1. Revisions de l’equip. Les neteges tècniques es realitzen quan les sitges estan al mínim de la seva capacitat o totalment buides. Aquest moment és el més adequat per a realitzar inspeccions i revisions de l’equip. Per posar un exemple, en el cas de les sitges d’acer inoxidable s’aprofitaria la neteja per a revisar soldadures, possibles fugides i garantir l’estanquitat.

Requisits sanitaris

Les normatives legals exigeixen unes neteges tècniques de les sitges de magatzematge de farines i cereals destinades a:

  1. Evitar contaminacions creuades (al·lergògens, residus tòxics, etc.)
  2. Mantenir higienitzat i desinfectat el dipòsit
  3. Evitar propagació de plagues (corcs, etc.)
  4. Evitar fongs i bacteris que podrien contaminar o espatllar el producte.

Com es realitzen les neteges tècniques en sitges alimentàries?

Les sitges alimentàries estan subjectes a les normatives IFS de seguretat alimentària com a part de la cadena d’elaboració de l’aliment. Aquestes normatives inclouen les tècniques de neteja i els productes usats en aquests procediments.

Els nostres tècnics especialistes aprofiten el moment en què la sitja està buida per a procedir a la neteja. Després de mesurar els nivells d’O2, l’equip de neteja acaba de retirar les possibles restes de material que puguin quedar i es procedeix a la neteja de filtres i parets, sempre en sec per a evitar la proliferació de fongs, i a la seva posterior desinfecció.

Un cop fet el treball, l’equip emet un informe de la intervenció perquè pugui incloure’s en el pla de manteniment i neteja de l’empresa.

La importància de l’especialització en les neteges tècniques industrials

Per a realitzar correctament una neteja tècnica en qualsevol indústria es necessiten anys d’experiència en els diferents sectors industrials. Conèixer a fons les diferents característiques de cada sector i tenir la flexibilitat per a adaptar-se als horaris de producció és l’especialitat de Grup BN.

El nostre objectiu és oferir una neteja tècnica industrial de la màxima qualitat que no paralitzi el ritme productiu.

Grup BN disposa d’un equip de més de 2000 persones que presten servei en més de 1500 centres de treball repartits per tot el país. Podem ajudar-lo en la neteja tècnica de les sitges de la seva empresa a Barcelona, Madrid, Euskadi, Aragó, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Galícia, Astúries, Navarra i La Rioja.
Confiï la neteja tècnica de les seves instal·lacions a Grup BN. Contacti amb nosaltres i despreocupi’s. Estem per a ajudar-lo.

Gemma Heredia5 raons per a higienitzar les sitges alimentàries de manera correcta