Neteja de forns d'assecat i polimeritzat

Els forns d’assecat i polimeritzat són components d’una instal·lació de pintura, la funció de la qual és fixar el recobriment a la peça, bé per poder aplicar una capa superior d’un altre recobriment o bé per a fixar l’acabat final. Per realitzar aquest procés, habitualment es realitza una impulsió d’aire a alta temperatura. En el cas que las superfícies interiors del forn estiguin contaminades per partícules de pols, aquestes podrien adherir-se al recobriment de la peça, causant defectes en ella.

grupo BN facility services intervé en aquests equips per evitar aquest tipus de problemes i incrementar la fiabilitat productiva i la qualitat oferia. Les passes a seguir es detallen a continuació:

  • Deshabilitació i bloqueig de components
  • Aspirat i fregat de parets i terra interior
  • Neteja de sostres i parets interiors
  • Aspirat exterior de sostres i neteja de greix en zona de ventiladors
  • Aspirat i fregat zona interior intercanviador de calor
  • Retirar peces caigudes en l’interior
  • Canvi de filtres del “plenung”
  • Canvi de filtres re circuladors

Al finalitzar la intervenció grupo BN facility services realitza i entrega al client un informe del tractament realitzat on s’analitzarà les hipotètiques incidències detectades.

Truqui'ns al 902 297 297
Sol·liciti pressupost

Noticias

logo general optica - grupo bn facility services

Des de l'any 2001 grupo BN facility services és proveïdor del servei de neteja a la Comunitat de Catalunya. Aquest any General Optica ens ha adjudicat també la zona de Llevant, premiant la bona feina feta fins a la data i ampliant la confiança de General Optica cap a la nostra companyia.